• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. ระบบการดูแล สนับสนุน
 • การช่วยเหลือก่อนมาญี่ปุ่น
 • การช่วยเหลือเมื่อมาถึงญี่ปุ่น
 • การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่
 • การช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • การช่วยเหลือด้านการเรียน
 • การช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อ

การช่วยเหลือก่อนมาญี่ปุ่น

ในประเทศที่มีสำนักงานตัวแทนของทางโรงเรียนตั้งอยู่ จะมีการจัดปฐมนิเทศให้ข้อมูลก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นด้วย
ที่โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ จีนและเกาหลีอยู่ด้วย นักเรียนสามารถแชทหรืออีเมล์มาสอบถามได้

การช่วยเหลือก่อนมาญี่ปุ่น

การช่วยเหลือเมื่อมาถึงญี่ปุ่น

การรับที่สนามบิน

ไปรับที่สนามบินนาริตะหรือฮาเนดะได้ตามความต้องการ (มีค่าใช้จ่าย)

การลงทะเบียนที่อยู่ และสมัครประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในกรณีที่จำเป็น เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเดินทางไปด้วยกันและให้ความช่วยเหลือได้

【การลงทะเบียนที่อยู่】

 • จำเป็นต้องใช้บัตร Residence card
 • เมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้ว จำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการลงทะเบียนที่อยู่ภายใน 14 วัน
 • ผู้ที่ระยะเวลาการอยู่ญี่ปุ่นน้อยกว่าสามเดือน และผู้ที่ได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักระยะสั้น ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนที่อยู่

【เข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ】

 • ในการดำเนินการจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางและ Residence card (หรือบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ)
 • ผู้ที่มีกำหนดว่าจะอยู่ญี่ปุ่นเกินสามเดือน จะต้องเข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคน

【การเปิดบัญชีธนาคาร】

 • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร

การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่

สามารถแนะนำหอเอกชนอื่น ๆ และเกสท์เฮ้าส์รวมถึงโฮมสเตย์ได้ด้วย นักเรียนสามารถเลือกที่อยู่ของตัวเอง โดยดูจากงบประมาณและสไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองได้

การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่

การช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน

 • การให้ความช่วยเหลือในยามที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ
 • ให้คำปรึกษาในเวลาที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • เป็นตัวแทนในการดำเนินการที่เกี่ยวกับกองตรวจคนเข้าเมืองและประกันต่าง ๆ

ทางโรงเรียนยังดูแลและให้ความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ
นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีได้อีกด้วย

เกี่ยวกับการประกัน

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • ตามกฎหมายแล้วผู้ที่อยู่ญี่ปุ่นเกินสามเดือน มีหน้าที่จะต้องเข้าระบบประกันสุขภาพทุกคน
 • เมื่อเข้าระบบแล้ว ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ จะเสียค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเพียง30%
 • ดำเนินการเข้าร่วมประกันสุขภาพได้ที่สำนักงานเขตที่พักอาศัยอยู่ ค่าเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปตามเขตที่พักอาศัย

ประกันสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ทางโรงเรียนได้ทำประกันสำหรับนักเรียนต่างชาติให้เพิ่มเติม เผื่อในกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเจ็บป่วย
เมื่อเข้าระบบประกันแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ตนเองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองด้วยส่วนหนึ่ง
(มีบางกรณีที่ประกันจะไม่รับผิดชอบให้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม)
ค่าประกันชำระโดยการโอนเงินพร้อมกับค่าเล่าเรียน

การช่วยเหลือด้านการเรียน

สำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องมาญี่ปุ่นช้ากว่ากำหนดการเปิดเรียนด้วยเหตุผล เช่น วีซ่า จะมีการสอนเพื่อให้นักเรียนตามชั้นเรียนได้ทัน
ทุกๆภาคเรียนจะมีการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้คำแนะนำในด้านการเรียน และเรื่องต่างๆ
ปลายภาคเรียน จะมีการออกใบแจ้งผลการเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบว่าตนเองต้องแก้ไขตรงจุดไหน

การช่วยเหลือด้านการเรียน

การช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อ

งานแนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อเปิดภาคเรียนเมษายน กรกฎาคมและตุลาคม จะมีการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อทันที มีการแนะนำข้อควรระวังหรือการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ สำหรับนักเรียนที่พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นน้อย จะมีล่ามเข้าไปพร้อมกันด้วย

ให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อ

เมื่อมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ ทางโรงเรียนมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงสามารถให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อได้อย่างวางใจ

ห้องปรึกษาด้านการเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ห้องปรึกษาด้านการเรียนต่อปริญญาโท ให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น วิธีการหาอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ วิธีการเขียนแผนการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

หลักสูตรเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในทุกๆปีจะมีการเปิดหลักสูตรพิเศษเพื่อนักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนห้าวิชาได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์สายศิลป์ คณิตศาสตร์สายวิทย์ ฟิสิกส์และเคมี นักเรียนที่เรียนในระดับกลางถึงสูงสามารถลงเรียนได้ โดยจะเรียนในช่วงบ่าย หลังจากที่เรียนภาษาญี่ปุ่นคลาสปกติแล้ว (มีค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม)

การสอบ EJU เสมือนจริง

เป็นการจัดสอบเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการทำข้อสอบ เป็นข้อสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โดยการทดลองสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น (EJU) จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ส่วนการทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน

ระบบแนะนำเพื่อเข้าศึกษาต่อ (เฉพาะสถาบันที่ติดต่อ)

อินเตอร์คัลท์ มีระบบแนะนำนักเรียน ( Recommendation ) ให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพได้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ผลการเรียน อัตราเข้าเรียนและพฤติกรรมในห้องเรียน ดังนั้น ทุก ๆ วันมาโรงเรียนและตั้งใจเรียนให้เต็มที่กันเถอะ (→สถาบันที่สามารถเข้าศึกษาโดยการแนะนำได้) เฉพาะสำหรับนักเรียนระยะยาว

ทุนการศึกษา

ทุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น อินเตอร์คัลท์

เป็นทุนของทางโรงเรียนเอง สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 6 เดือน และมีอัตราการเข้าเรียนมากกว่า 98%
( ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นแล้ว)

20,000 เยนต่อเดือน x 6 เดือน

ทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว

เป็นทุนของ Japan Students Service Organization (JASSO) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่มีเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงที่ญี่ปุ่น

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.