• เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
  • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  1. หน้าแรก > 
  2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
  3. ตารางปฎิทิน
หลักสูตรระยะสั้นรายสัปดาห์
หลักสูตรระยะยาว

กำหนดการของหลักสูตรระยะสั้นรายสัปดาห์

เปิดหลักสูตรในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ (ในกรณีวันจันทร์เป็นวันหยุดจะเป็นในวันถัดไปแทน)
แต่ในส่วนของหลักสูตรเบื้องต้นจะเปิดหลักสูตรเดือนละครั้ง

ตารางกำหนดการตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี กรุณาสอบถามที่โรงเรียน

Weekly Course Schedule 2018
Weekly Course Schedule 2019

กำหนดหลักสูตรระยะยาว

Long Term Course Schedule 2018
Long Term Course Schedule 2019
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.