1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. ขอเอกสาร ・ ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรระยะสั้น รายสัปดาห์นั้น สามารถรองรับนักเรียนทั้งจากประเทศที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น และนักเรียนที่มาจากประเทศที่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่ระบุในเว็บไซท์ของกระทรวงต่างประเทศ  ผู้ที่สนใจเข้าเรียน กรุณาลงทะเบียนแจ้งความจำนง

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หมายถึงหัวข้อสำคัญที่ต้องกรอก

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ประเทศ
อาชีพ
วันเดือนปีเกิด ปี เดือน วันที่
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง :03-1234-5678
Email
ตัวอย่าง :incul@sample.jp
Email( ใส่อีเมล์เดิมเพื่อยืนยันอีกครั้ง )
วันที่คาดว่าจะเข้าเรียน ปี เดือน วันที่
วันที่คาดว่าจะเรียนจบ ปี เดือน วันที่
ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว ปี เดือน
ระยะเวลาเรียน ชั่วโมง / สัปดาห์
ประวัติการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
หลักสูตรที่สนใจเข้าเรียน
ประเภทของหลักสูตร    
  
คำถามที่ต้องการสอบถาม อื่น ๆ เพิ่มเติม
แบบสอบถาม
ท่านรู้จักโรงเรียนอินเตอร์คัลท์จากที่ไหน     
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.