当社ウェブサイトのすべての機能をご利用するには、クリックしてコンテンツに移動することでクッキーの使用に同意することができます。クッキーについての詳細をご希望の場合、またはクッキーの設定変更をご希望の場合は、当社の クッキーポリシーをご覧ください。
If you would like to receive all the functionalities of our websites, you can accept these cookies by clicking through to further content on our webpages. If you want to know about the details of these cookies, or wish to change your cookie settings, please go to our Cookie Policy

同意する
I accept
 • เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

 • บัตรนี้ไม่สามารถออกให้กับผู้ที่ถือวีซ่าพำนักระยะสั้นได้
  ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าสำหรับพำนักอยู่ในญี่ปุ่นระยะกลางขึ้นไป
  จะได้รับบัตรสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Card) ที่สนามบินในวันที่
  เดินทางเข้าญี่ปุ่น และหลังจากเข้าญี่ปุ่นแล้วจะต้องไปลงทะเบียนถิ่
  นที่อยู่ ณ ที่ว่าการเขตที่ตนเองอาศัยอยู่ภายใน 14 วัน บัตร
  Residence card นี้ต้องติดตัวไว้ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่
  อเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศของตัวเองชั่
  วคราวระยะเวลาหนึ่ง ต้องแสดงบัตรนี้เพื่อให้ได้รับอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่
  ปุ่นอีกครั้ง (โดยไม่ต้องขอ Re-Entry)
  http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 • มีหลากหลายให้เลือกตามลักษณะการใช้ชีวิตที่
  วาดหวังและงบประมาณ ทั้งโฮมเสตย์ แชร์เฮ้าส์ร่วมกับคนญี่ปุ่
  น หอของโรงเรียน หรือพักคนเดียวในแมนชั่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 • เมื่อมีบัญชีธนาคารและบัตร Residence card ก็จะสามารถซื้อมือถือได้

  โดยจะมีบริษัทโทรศัพท์มือถือมาบริการทำสัญญาที่โรงเรียน
 • ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าและแก๊ส จะสามารถชำระได้ที่
  ร้านสะดวกซื้อ ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
  สำหรับผู้ที่อยู่หอพักของทางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องจ่ายเองเนื่
  องจากชำระรวมอยู่ในค่าหอพักแล้ว
  ที่พักแบบเกสท์เฮ้าส์ส่วนใหญ่ก็จะรวมอยู่ในค่าเช่าแล้วด้วยเช่นกัน
  การเปิดบัญชีธนาคาร จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนคอยให้ความช่
  วยเหลือด้วย

 • ในโตเกียวเพียงเดินไม่นานก็จะเจอสถานีรถไฟเจอาร์ หรือไม่ก็
  รถไฟใต้ดินแล้ว ดังนั้นแม้หลงทางก็ไม่ต้องกลัว บัตร SUIKA
  หรือPASMO ใช้ได้กับทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดินและรถบัส
  เวลาจะใช้ก็แค่เติมเงิน แล้วนำบัตรไปวางที่ประตูเข้าสถานีก็
  จะหักเงินไปเองอัตโนมัติ

 • แม้โตเกียวจะมีภาพลักษณ์ว่าของราคาแพง แต่หากรู้จักจับจ่ายซื้
  อของอย่างฉลาดจากซุปเปอร์มาร์เก้ตและร้านที่ลดราคา ก็
  จะสามารถลดค่าอาหารและค่าใช้จ่ายใช้ชีวิตประจำวันได้มาก ทั้
  งยังมีร้านสะดวกซื้อที่เปิดขายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมากมายที่
  แม้ดึกดื่นค่ำคืนก็ไม่ลำบาก
 • ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าระยะสั้น
  ส่วนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องเข้าระบบประกันนี้ทุกคน
  เมื่อมีประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเวลาไปโรงพยาบาลจะชำระค่ารักษาพยาบาลแค่ 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 • ผู้ถือวีซ่าระยะสั้นจะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
  ส่วนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทางโรงเรียนจะช่วยให้คำแนะนำในการเปิดบัญชีหลังจากเดินทางมาญี่ปุ่นแล้ว
 • วีซ่าระยะสั้นไม่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้
  ส่วนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถทำงานพิเศษได้โดยอยู่ในเงื่อนไข
  การขออนุญาตทำงานพิเศษสามารถดำเนินการได้ที่สนามบินในวันที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น
  แต่สำหรับคนที่ทำไม่ได้โรงเรียนจะช่วยให้ความช่วยเหลือในการขออนุญาตภายหลัง

เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าระยะยาว

หากเกิดแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่นเข้า

การรับมือแผ่นดินไหว

 • รวมข้าวของที่จำเป็นเผื่อเวลาอพยพฉุกเฉิน (ไฟฉาย วิทยุ อาหารฉุกเฉิน น้ำดื่ม เสื้อผ้า เป็นต้น) แพ็คเตรียมเอาไว้ และวางไว้ในจุดที่พร้อมจะหยิบฉวยออกไปได้ทันที
 • ตรวจสอบสถานที่หลบภัยยามฉุกเฉินที่ทางเขตกำหนดไว้
 • ยึดเครื่องเรือนกับกำแพงไม่ให้ล้มได้ง่าย

 ※ที่โรงเรียนอินเตอร์คัลท์ได้จัดเตรียมน้ำและอาหารไว้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว

หากเกิดแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่นเข้า

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

 • มุดใต้โต๊ะเพื่อป้องกันของหล่นใส่
 • เมื่อแผ่นดินหยุดไหวแล้วให้รีบปิดวาล์วเเก๊ส
 • เปิดประตู หน้าต่างไว้เพื่อเป็นทางหนี
 • นำข้าวของเผื่ออพยพฉุกเฉินที่เตรียมไว้ออกมา แล้วเดินออกไปที่สถานที่หลบภัยยามฉุกเฉิน
 • หากอยู่ในตึกห้ามใช้ลิฟท์
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่อเกิดไต้ฝุ่น

 • พยายามอย่าออกไปข้างนอก
 • เช็คข่าวพยากรณ์อากาศจากโทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต
 • พยายามอย่าเข้าใกล้สถานที่ที่อาจเป็นอันตราย เช่น ชั้นใต้ดินที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม หน้าผา

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

110 (ตำรวจ)
ขโมย อาชญากรรม อุบัติเหตุทางท้องถนน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1)แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่
2)บอกชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง

119 (ดับเพลิง)
ไฟไหม้ หรือเรียกรถฉุกเฉิน ( กรณีเจ็บป่วยกระทันหัน ได้รับบาดเจ็บหนัก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1)เมื่อถูกถามว่า เกิดไฟไหม้ หรือเรียกรถฉุกเฉิน ให้ตอบคำถามไปตามเหตุที่เกิด
2) แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่
3) บอกชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง

อ้างอิง : คู่มือการใช้ชีวิต การเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรมญี่ปุ่น
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/handbook/index.html

ชีวิตหนึ่งวันของนักเรียนคนหนึ่ง

ช่วงเช้ามีคลาสเรียน ช่วงบ่ายเรียนด้วยตนเอง เวลาพักผ่อนก็มีเพียงพอ

วันธรรมดา เริ่มเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 9:20 ถึง 13:50 น.
หลังเลิกเรียนส่วนใหญ่จะทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียนจนถึง 17:30 น.
ตอนกลับบ้านก็แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเสียหน่อย ซื้ออาหารในช่วงเวลาที่มีการลดราคาพิเศษ
ในวันหยุด บางครั้งก็ชวนเพื่อนต่างชาติในห้องเรียนไปดื่มกันบ้าง , ไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงบ้าง
ถ้ามีช่วงวันหยุดยาว ก็จะวางแผนไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเมืองออกไป
ตั้งแต่มาญี่ปุ่น ทุก ๆ วันได้เติมเต็มสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตมากมาย
ที่โรงเรียนก็มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่าง ๆ เป็นช่วง ๆ
ผมรู้สึกได้เลยว่าทางโรงเรียนพร้อมที่จะพิจารณาและคิดอะไรต่าง ๆ มากมายเพื่อพวกเรา
สนุกมากจริง ๆ ครับ

ชั่วโมงเรียน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์・อาทิตย์
9:20~10:10 คันจิ หนังสือเรียน คันจิ หนังสือเรียน คันจิ วันหยุด
10:20~11:10 หนังสือเรียน ไวยากรณ์พื้นฐาน การอ่านทำความเข้าใจ คำศัพท์ หนังสือเรียน
11:15~12:05 สนทนา การอ่านทำความเข้าใจ การอ่านทำความเข้าใจ ไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังทำความเข้าใจ
12:05~13:05 ภาษาธุรกิจ การอ่านทำความเข้าใจ การอ่านทำความเข้าใจ ทบทวน ทบทวนการอ่าน
9:10 มาถึงโรงเรียน

ทุก ๆ วันจะมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 10 นาที
เหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้มาสาย
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้นั่งพักผ่อน สงบจิตใจนิดหน่อย ไม่ร้อนรน
แล้วมีเวลาเตรียมบทเรียนล่วงหน้าได้เล็กน้อยก่อนเริ่มเรียนจริง

9:30 เวลาเรียน

อาจารย์ทุก ๆ คนมีวิธีการสอนที่สนุกและน่าสนใจครับ
เวลาที่พวกเราไม่เข้าใจ ก็ใช้ภาษามือ ภาษาท่าทางอธิบายให้สามารถเข้าใจได้ บางทีก็ใช้ภาพอธิบาย เพื่อให้พวกเราสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เป็นชั่วโมงเรียนที่ทำให้เราตั้งตารอในทุก ๆ วันจริง ๆ ครับ

11:15 กิจกรรมแลกเปลี่ยน

วันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่นครับ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตั้งตารอคอย
กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การได้แลกเปลี่ยนหรือได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ระหว่างที่พูดคุยสนทนากัน ยังสามารถได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และยังได้รู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของตัวเองอีกด้วย

13:30 ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง

วันธรรมดาในช่วงบ่าย แน่นอนว่าจะต้องทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียนครับ
เพื่อให้ซึมซับเนื้อหาที่เรียนในวันนั้น ๆ มากขึ้น ส่วนไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ที่อาจจะยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นัก ก็ใช้ดิกชันนารีที่ซื้อมาค้นหาความหมายเพิ่มเติม
ทบทวนบทเรียนกับเพื่อน ๆ ด้วยกัน ฉะนั้นไม่น่าเบื่อหรอกครับ

17:40 แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนกลับบ้าน

ในหนึ่งสัปดาห์ จะซื้อของประมาณ 2-3 ครั้ง
เวลาซื้ออาหารที่ปรกติทำทานที่บ้าน ผมก็จะถือโอกาสศึกษาช่วงเวลาที่มีการลดราคาด้วย
โดยดูจากใบปลิวของที่ร้าน ซึ่งจะมีข้อมูลการลดราคาอยู่ แล้วค่อยซื้อตอนที่ลดราคาครับ
จะว่าไปแล้ว เหมือนกับคุณแม่บ้านเลยล่ะครับ

19:00  เวลาอาหารเย็น

ส่วนใหญ่แล้ว อาหารเย็นของทุกวันจะทำเองครับ
บางทีก็เป็นอาหารที่คิดขึ้นมาเอง บางทีก็กางตำราอาหารไปทำไป
ที่ทำอาหารทานเองบ่อยก็เพราะต้องควบคุมรายจ่าย
และถ้าทานอาหารข้างนอกบ่อย ๆ จะขาดความสมดุลย์ทางโภชนาการอาหาร
เมนูมื้อเย็นวันนี้ เป็นผัดผักกับบะหมี่ครับ

20:00 ช่วงเวลาพักผ่อน

สำหรับผมแล้ว ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม เป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่สบาย ๆ ที่สุดครับ
โดยทั่ว ๆ ไปจะใช้เวลาช่วงนี้ คุยออนไลน์กับครอบครัว หรือเพื่อน ๆ ที่ไต้หวัน
หรือไม่ก็เอ้อระเหยตามสบาย ดูรายการโทรทัศน์ช่องโปรด
อ๊ะ... มีรายการแข่งขันเบสบอลที่ผมชอบ ออกอากาศอยู่พอดีเลย ดีใจสุด ๆ 555

โดยเฉลี่ยแล้ว ในหนึ่งวันใช้เวลาทบทวนบทเรียนด้วยตนเองที่บ้านนานแค่ไหน
หลังเลิกเรียนจะทบทวนที่โรงเรียนจนถึงตอนเย็น 5 โมงครึ่ง และทบทวนที่บ้านอีกครั้ง 2 ชั่วโมง
ส่วนใหญ่ในวันหยุดจะทำอะไร
นั่งรถไฟ JR ออกไปที่นู่นที่นี่ รวมถึงไปเที่ยวตามสถานที่ที่มีชื่อเสียง
สิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงเรียนที่ใช้มากที่สุดคืออะไร
ห้องทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่น
ในวันพุธของทุกสัปดาห์ไปโรงยิม เล่นแบดมินตันกับคนญี่ปุ่น
นอกเหนือจากโรงเรียนแล้ว ที่อื่น ๆ ที่ไปบ่อย ๆ คือที่ไหน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ท่องเที่ยว

เกี่ยวกับที่พัก

มีที่พักหลายแบบให้เลือก ทั้งหอพักของโรงเรียน และที่พักแบบอื่น ๆ ตามที่ต้องการ
นักเรียนสามารถสอบถามหรือปรึกษาได้

แนะนำที่พัก
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.