• เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
  • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  1. หน้าแรก > 
  2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
  3. ลองคำนวณค่าใช้จ่าย

ลองคำนวณค่าใช้จ่าย

เลือกคอร์สเรียน

เลือกหลักสูตรที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้นรายสัปดาห์ , หลักสูตรระยะยาว

ระยะเวลา

สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหลักสูตรระยะสั้น รายสัปดาห์คือ ตั้งแต่ 1-12 สัปดาห์ หรือเรียนหลักสูตรระยะยาวคือตั้งแต่ 1 ปี – 2 ปี

ที่พัก

โรงเรียนอินเตอร์คัลท์ มีที่พักหลายแบบให้เลือกพักตามที่ต้องการ
ที่พักของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไป

การไปรับที่สนามบิน

ค่าบริการจะแตกต่างกันไป แล้วแต่สถานที่ที่ไปรับ และวิธีการไปรับ

หลักสูตร รวมเป็นเงิน   เยน
ระยะเวลา เยน
ที่พัก เยน
รับที่สนามบิน เยน

※เป็นการคำนวณโดยประมาณเท่านั้น อาจจะมีความแตกต่างจากค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระจริง

※ถ้าใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , )ลงไป จะมีการผิดพลาดได้

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.