• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ใบสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร

ภาษาอังกฤษ

 • preview
 • download

หลักสูตรระยะสั้น รายสัปดาห์

โบร์ชัวร์

โบร์ชัวร์
 • preview
 • download

หลักสูตรระยะยาว

โบร์ชัวร์

โบร์ชัวร์

ภาษาอังกฤษ

 • preview
 • download

ภาษาจีนตัวเต็ม Traditional Chinese

 • preview
 • download

ภาษาจีนตัวย่อ Simplified Chinese

 • preview
 • download

ภาษาไทย

 • preview
 • download

ภาษาเกาหลี

 • preview
 • download

ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว ( ใช้แบบเดียวกันทุกภาษา)

เอกสารใบสมัครที่ดาวน์โหลดสามารถพิมพ์ได้ ยกเว้นลายเซ็นต์ เมื่อกรอกครบแล้วให้สั่งพิมพ์ออกมาแล้วเซ็นต์ชื่อด้วยปากกา

ใบสมัคร
 • รูปแบบ PDF

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

ภาษาอังกฤษ

 • Photo Contest
 • Download
เรียนภาษาญี่ปุ่น
ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.