• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กฎหมาย "คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ได้ถูกนำมาใช้เมื่อ 1 เมษายน 2005. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Intercultural Institute of Japanในฐานะสถาบันผู้ให้บริการด้านการศึกษา ยืนยันว่าครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายพื้นฐาน

 • ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติตามกฎหมาย และดำเนินการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • มีการวางนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การทำข้อมูลรั่วไหล และการสูญเสียข้อมูล รวมไปถึงการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบการป้องกันไวรัส
 • ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับไปยังบุคคลที่สาม หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ราได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการที่ท่านตอบแบบสอบถาม การเข้าร่วมสัมมนา ฟังการบรรยาย รวมไปถึงการดำเนินการสมัครเรียน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ ได้มีการจัดการเก็บรักษาและจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

 • • การบริการการศึกษาและการดำเนินชีวิต ( ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ให้คำปรึกษาด้านการเรียนหรือการศึกษาต่อ การเข้าเรียน ผลการเรียน การติดต่อส่วนตัว และเพื่องานธุรการอื่น ๆ
 • • ขั้นตอนการขอสถานภาพการพำนัก การเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • • การให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอน หลักสูตร
 • • รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น
 • • ติดตามความเป็นไปของนักเรียนหลังจบการศึกษา รวมถึงการจัดทำรายชื่อรุ่นและจัดเก็บรายชื่อศิษย์เก่า
 • • การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการหางานสำหรับนักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนที่จบการศึกษา
 • • การสำรวจข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ( * ข้อมูลที่ใช้จะไม่ระบุข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล หากจะเป็นการใช้แสดงผลลัพท์ในเชิงสถิติ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสู่บุคคลที่สาม )

ในกรณีที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ จะทำการขออนุญาติจากเจ้าของข้อมูลเป็นรายบุคคล

เกี่ยวกับคุ้กกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้ [ คุ้กกี้ (cookie) ] ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสท์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไม่ได้ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลส่วนตัว โรงเรียนจะใช้ข้อมูลของคุ้กกี้ในการคำนวณสถิติ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์และบริการให้ดีขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สามโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อน นอกเหนือจากกรณีดังต่อไปนี้

 • • ในกรณีที่เราถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศาล อัยการ ตำรวจ สภาทนายความ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลนั้น
 • • ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นเพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติ หรือชีวิต (เช่น ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน )

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนตัวแสดงความประสงค์ที่จะเปิดเผย แก้ไข ลบข้อมูลใด ๆ นั้น เราจำป็นที่จะต้องขอดูหลักฐานแสดงตัวตนที่เป็นทางการของเจ้าของข้อมูลนั้น

 • Photo Contest
 • Download
เรียนภาษาญี่ปุ่น
ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.