• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. สำหรับ บริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล

สำหรับ บริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล

หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอินเตอร์คัลท์ ได้รับการเลือกจากบริษัท สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการมากมายหลายแห่งทั่วโลก เนื่องจากหลักสูตรที่ได้รับการประเมิณว่ามีประสิทธิผลสูง นักเรียนสามารถมีความก้าวหน้าทางทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอินเตอร์คัลท์ ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคน

 • ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้นเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
 • ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของพนักงานที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว
 • ต้องการเสริมความรู้ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจให้ระดับผู้บริหารในต่างประเทศ
 • ต้องการให้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในระยะเวลาอันสั้น
 • ต้องการให้เรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางอย่างจริงจังระยะยาว
 • ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการหางาน

ธุรกิจที่เป็นลูกค้าสำคัญของเรา

ประเภทธุรกิจ

 • การเงิน วงการประกัน
  ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกัน
 • IT บริการโทรคมนาคม
  การสื่อสาร พัฒนาโปรแกรม สิ่งพิมพ์
 • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
  บริษัทก่อสร้างชั้นนำ
 • สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
 • อุตสาหกรรมการผลิต
  อุตสาหกรรมอาหาร อิเลคทรอนิกส์ เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์
 • องค์กรรัฐบาล
  หน่วยงานสำนักงานของรัฐ มูลนิธิ

จุดประสงค์

 • คลาสภาษาญี่ปุ่นที่สถานทูต
 • คลาสภาษาญี่ปุ่นธุรกิจสำหรับพนักงานต่างชาติ
 • คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้บริหาร
 • คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานในบริษัท
 • คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • โปรแกรม Intership สำหรับนักศึกษาในยุโรป
 • โปรแกรมฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเยาวชนเอเชีย
 • อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นเชื้อสายญี่ปุ่น
 • คลาสซัมเมอร์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
 • คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติในท้องถิ่น
 • คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กต่างชาติในท้องถิ่น
 • โปรแกรมอบรมเทคโนโลยีอาสาสมัครเยาวชนเชื้อสายญี่ปุ่น
 • อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาฝึกสอน
 • อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นอาสาสมัคร

เหตุผลที่เลือกโรงเรียนอินเตอร์คัลท์

 • ความไว้วางใจและผลลัพท์ที่แตกต่าง
 • นำเสนอโปรแกรมการเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการ
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ
 • ติดตามความคืบหน้าในการเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ
ข้อมูลของอินเตอร์คัลท์

การสอนภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่

ในกรณีที่ต้องการให้จัดครูผู้มีความเชี่ยวชาญออกไปสอนนอกสถานที่ กรุณาติดต่อสอบถามในรายละเอียด

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.