• เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
  • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  1. หน้าแรก > 
  2. Site Map

Site Map

เรียนภาษาญี่ปุ่น
ข่าวสาร
หลักสูตรระยะสั้น รายสัปดาห์
หลักสูตรระยะยาว
หลักสูตรตอนเช้า ・ตอนค่ำ ・ เรียนวันเสาร์คลาสเรียนส่วนตัว ・ เรียนกลุ่มย่อย
หลักสูตรพิเศษตามฤดูกาล
ค่าเล่าเรียน , มาตรการณ์การคืนเงิน
ตารางปฎิทิน
ขั้นตอนการสมัคร
เสียงจากรุ่นพี
ระบบการดูแล สนับสนุน
แนะนำที่พัก
การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
มาเรียน มาเล่นที่อากิฮาบาระกันเถอะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สถาบันที่มีระบบแนะนำเข้าศึกษาต่อ
กิจกรรม เทศกาล งานแลกเปลี่ยน
สำนักงานในต่างประเทศ
ลองคำนวณค่าใช้จ่าย
วัดระดับความรู้
ขอเอกสาร
ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
ภาพรวมของโรงเรียน
สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  • Photo Contest
  • Download
เรียนภาษาญี่ปุ่น
ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.