• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

 • บัตรนี้ไม่สามารถออกให้กับผู้ที่ถือวีซ่าพำนักระยะสั้นได้
  ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าสำหรับพำนักอยู่ในญี่ปุ่นระยะกลางขึ้นไป
  จะได้รับบัตรสำคัญถิ่นที่อยู่ (Residence Card) ที่สนามบินในวันที่
  เดินทางเข้าญี่ปุ่น และหลังจากเข้าญี่ปุ่นแล้วจะต้องไปลงทะเบียนถิ่
  นที่อยู่ ณ ที่ว่าการเขตที่ตนเองอาศัยอยู่ภายใน 14 วัน บัตร
  Residence card นี้ต้องติดตัวไว้ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่
  อเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศของตัวเองชั่
  วคราวระยะเวลาหนึ่ง ต้องแสดงบัตรนี้เพื่อให้ได้รับอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่
  ปุ่นอีกครั้ง (โดยไม่ต้องขอ Re-Entry)
  http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 • มีหลากหลายให้เลือกตามลักษณะการใช้ชีวิตที่
  วาดหวังและงบประมาณ ทั้งโฮมเสตย์ แชร์เฮ้าส์ร่วมกับคนญี่ปุ่
  น หอของโรงเรียน หรือพักคนเดียวในแมนชั่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 • เมื่อมีบัญชีธนาคารและบัตร Residence card ก็จะสามารถซื้อมือถือได้

  โดยจะมีบริษัทโทรศัพท์มือถือมาบริการทำสัญญาที่โรงเรียน
 • ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าและแก๊ส จะสามารถชำระได้ที่
  ร้านสะดวกซื้อ ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
  สำหรับผู้ที่อยู่หอพักของทางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องจ่ายเองเนื่
  องจากชำระรวมอยู่ในค่าหอพักแล้ว
  ที่พักแบบเกสท์เฮ้าส์ส่วนใหญ่ก็จะรวมอยู่ในค่าเช่าแล้วด้วยเช่นกัน
  การเปิดบัญชีธนาคาร จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนคอยให้ความช่
  วยเหลือด้วย

 • ในโตเกียวเพียงเดินไม่นานก็จะเจอสถานีรถไฟเจอาร์ หรือไม่ก็
  รถไฟใต้ดินแล้ว ดังนั้นแม้หลงทางก็ไม่ต้องกลัว บัตร SUIKA
  หรือPASMO ใช้ได้กับทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดินและรถบัส
  เวลาจะใช้ก็แค่เติมเงิน แล้วนำบัตรไปวางที่ประตูเข้าสถานีก็
  จะหักเงินไปเองอัตโนมัติ

 • แม้โตเกียวจะมีภาพลักษณ์ว่าของราคาแพง แต่หากรู้จักจับจ่ายซื้
  อของอย่างฉลาดจากซุปเปอร์มาร์เก้ตและร้านที่ลดราคา ก็
  จะสามารถลดค่าอาหารและค่าใช้จ่ายใช้ชีวิตประจำวันได้มาก ทั้
  งยังมีร้านสะดวกซื้อที่เปิดขายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมากมายที่
  แม้ดึกดื่นค่ำคืนก็ไม่ลำบาก
 • ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าระยะสั้น
  ส่วนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องเข้าระบบประกันนี้ทุกคน
  เมื่อมีประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเวลาไปโรงพยาบาลจะชำระค่ารักษาพยาบาลแค่ 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 • ผู้ถือวีซ่าระยะสั้นจะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
  ส่วนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทางโรงเรียนจะช่วยให้คำแนะนำในการเปิดบัญชีหลังจากเดินทางมาญี่ปุ่นแล้ว
 • วีซ่าระยะสั้นไม่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้
  ส่วนผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถทำงานพิเศษได้โดยอยู่ในเงื่อนไข
  การขออนุญาตทำงานพิเศษสามารถดำเนินการได้ที่สนามบินในวันที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น
  แต่สำหรับคนที่ทำไม่ได้โรงเรียนจะช่วยให้ความช่วยเหลือในการขออนุญาตภายหลัง

เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าระยะยาว

หากเกิดแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่นเข้า

การรับมือแผ่นดินไหว

 • รวมข้าวของที่จำเป็นเผื่อเวลาอพยพฉุกเฉิน (ไฟฉาย วิทยุ อาหารฉุกเฉิน น้ำดื่ม เสื้อผ้า เป็นต้น) แพ็คเตรียมเอาไว้ และวางไว้ในจุดที่พร้อมจะหยิบฉวยออกไปได้ทันที
 • ตรวจสอบสถานที่หลบภัยยามฉุกเฉินที่ทางเขตกำหนดไว้
 • ยึดเครื่องเรือนกับกำแพงไม่ให้ล้มได้ง่าย

 ※ที่โรงเรียนอินเตอร์คัลท์ได้จัดเตรียมน้ำและอาหารไว้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว

หากเกิดแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่นเข้า

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

 • มุดใต้โต๊ะเพื่อป้องกันของหล่นใส่
 • เมื่อแผ่นดินหยุดไหวแล้วให้รีบปิดวาล์วเเก๊ส
 • เปิดประตู หน้าต่างไว้เพื่อเป็นทางหนี
 • นำข้าวของเผื่ออพยพฉุกเฉินที่เตรียมไว้ออกมา แล้วเดินออกไปที่สถานที่หลบภัยยามฉุกเฉิน
 • หากอยู่ในตึกห้ามใช้ลิฟท์
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่อเกิดไต้ฝุ่น

 • พยายามอย่าออกไปข้างนอก
 • เช็คข่าวพยากรณ์อากาศจากโทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต
 • พยายามอย่าเข้าใกล้สถานที่ที่อาจเป็นอันตราย เช่น ชั้นใต้ดินที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม หน้าผา

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

110 (ตำรวจ)
ขโมย อาชญากรรม อุบัติเหตุทางท้องถนน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1)แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่
2)บอกชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง

119 (ดับเพลิง)
ไฟไหม้ หรือเรียกรถฉุกเฉิน ( กรณีเจ็บป่วยกระทันหัน ได้รับบาดเจ็บหนัก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1)เมื่อถูกถามว่า เกิดไฟไหม้ หรือเรียกรถฉุกเฉิน ให้ตอบคำถามไปตามเหตุที่เกิด
2) แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่
3) บอกชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง

อ้างอิง : คู่มือการใช้ชีวิต การเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรมญี่ปุ่น
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/handbook/index.html

ชีวิตหนึ่งวันของนักเรียนคนหนึ่ง

ช่วงเช้ามีคลาสเรียน ช่วงบ่ายเรียนด้วยตนเอง เวลาพักผ่อนก็มีเพียงพอ

วันธรรมดา เริ่มเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 9:20 ถึง 13:50 น.
หลังเลิกเรียนส่วนใหญ่จะทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียนจนถึง 17:30 น.
ตอนกลับบ้านก็แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเสียหน่อย ซื้ออาหารในช่วงเวลาที่มีการลดราคาพิเศษ
ในวันหยุด บางครั้งก็ชวนเพื่อนต่างชาติในห้องเรียนไปดื่มกันบ้าง , ไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงบ้าง
ถ้ามีช่วงวันหยุดยาว ก็จะวางแผนไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเมืองออกไป
ตั้งแต่มาญี่ปุ่น ทุก ๆ วันได้เติมเต็มสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตมากมาย
ที่โรงเรียนก็มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่าง ๆ เป็นช่วง ๆ
ผมรู้สึกได้เลยว่าทางโรงเรียนพร้อมที่จะพิจารณาและคิดอะไรต่าง ๆ มากมายเพื่อพวกเรา
สนุกมากจริง ๆ ครับ

ชั่วโมงเรียน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์・อาทิตย์
9:20~10:10 คันจิ หนังสือเรียน คันจิ หนังสือเรียน คันจิ วันหยุด
10:20~11:10 หนังสือเรียน ไวยากรณ์พื้นฐาน การอ่านทำความเข้าใจ คำศัพท์ หนังสือเรียน
11:15~12:05 สนทนา การอ่านทำความเข้าใจ การอ่านทำความเข้าใจ ไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังทำความเข้าใจ
12:05~13:05 ภาษาธุรกิจ การอ่านทำความเข้าใจ การอ่านทำความเข้าใจ ทบทวน ทบทวนการอ่าน
9:10 มาถึงโรงเรียน

ทุก ๆ วันจะมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 10 นาที
เหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้มาสาย
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้นั่งพักผ่อน สงบจิตใจนิดหน่อย ไม่ร้อนรน
แล้วมีเวลาเตรียมบทเรียนล่วงหน้าได้เล็กน้อยก่อนเริ่มเรียนจริง

9:30 เวลาเรียน

อาจารย์ทุก ๆ คนมีวิธีการสอนที่สนุกและน่าสนใจครับ
เวลาที่พวกเราไม่เข้าใจ ก็ใช้ภาษามือ ภาษาท่าทางอธิบายให้สามารถเข้าใจได้ บางทีก็ใช้ภาพอธิบาย เพื่อให้พวกเราสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เป็นชั่วโมงเรียนที่ทำให้เราตั้งตารอในทุก ๆ วันจริง ๆ ครับ

11:15 กิจกรรมแลกเปลี่ยน

วันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่นครับ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตั้งตารอคอย
กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การได้แลกเปลี่ยนหรือได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ระหว่างที่พูดคุยสนทนากัน ยังสามารถได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และยังได้รู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของตัวเองอีกด้วย

13:30 ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง

วันธรรมดาในช่วงบ่าย แน่นอนว่าจะต้องทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียนครับ
เพื่อให้ซึมซับเนื้อหาที่เรียนในวันนั้น ๆ มากขึ้น ส่วนไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ที่อาจจะยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นัก ก็ใช้ดิกชันนารีที่ซื้อมาค้นหาความหมายเพิ่มเติม
ทบทวนบทเรียนกับเพื่อน ๆ ด้วยกัน ฉะนั้นไม่น่าเบื่อหรอกครับ

17:40 แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนกลับบ้าน

ในหนึ่งสัปดาห์ จะซื้อของประมาณ 2-3 ครั้ง
เวลาซื้ออาหารที่ปรกติทำทานที่บ้าน ผมก็จะถือโอกาสศึกษาช่วงเวลาที่มีการลดราคาด้วย
โดยดูจากใบปลิวของที่ร้าน ซึ่งจะมีข้อมูลการลดราคาอยู่ แล้วค่อยซื้อตอนที่ลดราคาครับ
จะว่าไปแล้ว เหมือนกับคุณแม่บ้านเลยล่ะครับ

19:00  เวลาอาหารเย็น

ส่วนใหญ่แล้ว อาหารเย็นของทุกวันจะทำเองครับ
บางทีก็เป็นอาหารที่คิดขึ้นมาเอง บางทีก็กางตำราอาหารไปทำไป
ที่ทำอาหารทานเองบ่อยก็เพราะต้องควบคุมรายจ่าย
และถ้าทานอาหารข้างนอกบ่อย ๆ จะขาดความสมดุลย์ทางโภชนาการอาหาร
เมนูมื้อเย็นวันนี้ เป็นผัดผักกับบะหมี่ครับ

20:00 ช่วงเวลาพักผ่อน

สำหรับผมแล้ว ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม เป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่สบาย ๆ ที่สุดครับ
โดยทั่ว ๆ ไปจะใช้เวลาช่วงนี้ คุยออนไลน์กับครอบครัว หรือเพื่อน ๆ ที่ไต้หวัน
หรือไม่ก็เอ้อระเหยตามสบาย ดูรายการโทรทัศน์ช่องโปรด
อ๊ะ... มีรายการแข่งขันเบสบอลที่ผมชอบ ออกอากาศอยู่พอดีเลย ดีใจสุด ๆ 555

โดยเฉลี่ยแล้ว ในหนึ่งวันใช้เวลาทบทวนบทเรียนด้วยตนเองที่บ้านนานแค่ไหน
หลังเลิกเรียนจะทบทวนที่โรงเรียนจนถึงตอนเย็น 5 โมงครึ่ง และทบทวนที่บ้านอีกครั้ง 2 ชั่วโมง
ส่วนใหญ่ในวันหยุดจะทำอะไร
นั่งรถไฟ JR ออกไปที่นู่นที่นี่ รวมถึงไปเที่ยวตามสถานที่ที่มีชื่อเสียง
สิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงเรียนที่ใช้มากที่สุดคืออะไร
ห้องทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่น
ในวันพุธของทุกสัปดาห์ไปโรงยิม เล่นแบดมินตันกับคนญี่ปุ่น
นอกเหนือจากโรงเรียนแล้ว ที่อื่น ๆ ที่ไปบ่อย ๆ คือที่ไหน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ท่องเที่ยว

เกี่ยวกับที่พัก

มีที่พักหลายแบบให้เลือก ทั้งหอพักของโรงเรียน และที่พักแบบอื่น ๆ ตามที่ต้องการ
นักเรียนสามารถสอบถามหรือปรึกษาได้

แนะนำที่พัก
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.