• เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
  • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  1. หน้าแรก > 
  2. เรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้น ( Weekly course)

สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป โดยเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระยะเวลาอันสั้น

หลักสูตรระยะยาว

ได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลา 1-2 ปี โดยมีเนื้อหาการเรียนที่หลากหลายรองรับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่มีเป้าหมายทางการศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น เตรียมศึกษาต่อระดับสูง ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

คลาสเรียนตอนเช้า ・ตอนค่ำ ・ เรียนวันเสาร์ ・ เรียนส่วนตัว ・ เรียนกลุ่มย่อย

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเรียนทุกวันในช่วงกลางวันของวันธรรมดา เช่นติดเวลาทำงานหรือเรียนหนังสือ เป็นการเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มย่อยที่เข้มข้น อีกทั้งสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตรพิเศษตามฤดูกาล

หลักสูตรพิเศษในช่วงปิดเทอมเช่น ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว ระยะเวลาสั้นๆ 2-4 สัปดาห์ โดยช่วงเช้าจะเรียนภาษาญี่ปุ่น ช่วงบ่ายเป็นการทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)ซึ่งจัดสอบทุกปีในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม

จุดเด่นของร.ร.อินเตอร์คัลท์

จุดเด่นของร.ร.อินเตอร์คัลท์
ประวัติความเป็นมา สัญชาติ ระยะเวลาเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียน ตึกเรียน การดูแลช่วยเหลือ กิจกรรม
เสียงจากรุ่นพี่

เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

มีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับเป้าหมายทางการศึกษา ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ที่ต้องใช้ในการเรียนรวมทั้งค่าที่พัก ลองคำนวณดูนะคะ

ค่าเล่าเรียน
ลองคำนวณค่าใช้จ่าย
  • โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอินเตอร์คัลท์ facebook
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.