• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. ทาไม / ต้องอินเตอร์คัลท์
ทาไม / ต้องอินเตอร์คัลท์
การอุทิศเพื่อสังคม การศึกษาภาษาญี่ปุ่น การอบรมผู้สอนภาษาญี่ปุ่น สิ่งตีพิมพ์ งานวิจัย

หลังจากก่อตั้งโรงเรียนในปี 1977 พวกเราได้ตอบสนองความต้องการของผู้คน ธุรกิจและสังคม
ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นผ่านการให้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กลายเป็นสะพานระหว่างญี่ปุ่นและต่างประเทศ การอบรมบุคลากรผู้สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อบ่มเพาะบุคลากรผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่สามารถดึงความสามารถที่แท้จริงในการสื่อสารออกมาได้

ข้อมูลที่แสดงถึงความน่าสนใจของอินเตอร์คัลท์

ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประวัติและผลสำเร็จมานาน

 • ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน
 • โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น INTERCULT ก่อตั้งในปีค.ศ. 1977 ในฐานะสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นให้ชาวต่างชาติ ดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษารุ่นแรกๆ ซึ่งเหลืออยู่เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ปัจจุบันยังคงเปิดดำเนินการสอนอยู่มาอย่างต่อเนื่อง
  ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 35ปี เราจึงมีความภูมิใจและมั่นใจในประสบการณ์และวิธีการสอนในแบบที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งใหม่ๆไม่มี

สไตล์การเรียนซึ่งทำให้นักเรียนสามารถนำทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนออกไปใช้ได้จริงทันที!

 • เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
 • การเรียนเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นนั้น ความสมดุลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ สไตล์การเรียนการสอนที่เป็นจุดเด่นของเราคือ การให้ครูฝึกสอนของศูนย์ฝึกอบรมฯ ซึ่งได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนมาดำเนินการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในคลาสเรียนจำลอง ซึ่งอันที่แล้วโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นมีไม่เกิน5% เราจึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนทีมีจุดเด่น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

เครือข่ายที่กว้างไกลทั่วโลก

 • เครือข่ายที่กว้างไกลทั่วโลก
 • เครือข่ายของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นINTERCULTมีอยู่ทั่วโลก หากเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่ามาญี่ปุ่นหรือระหว่างการศึกษา สถาบันร่วมหรือสำนักงานตัวแทนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ สถาบันร่วมจะมีการเปิดคลาสสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรเดียวกับทางโรงเรียน มีการสัมมนาสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงจัดการสอบเสมือนจริง ๆต่างๆอีกด้วย
  อีกทั้งสถาบันร่วมของเรา ยังรับนักเรียนที่จบจากสถาบันวิจัยและอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นของเราเข้าทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในต่างประเทศจึงสามารถวางใจได้

สิ่งตีพิมพ์

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.